Cung cấp tôm, cá giống chất lượng cao, số lượng lớn, giá cạnh tranh.

Tôm càng xanh giống (macrobrachium rosenbergii)

Cá thác lác cườm giống - cá nàng hai (motopterus chitala).

Cá sặc rằn giống (trichgaster pectorakilis).

Cá chình giống (anguilla marmorata)

Cá chẽm (lates calcarifer)

Cá bống mú (epinephelus)

Liên hệ: Lê Văn Liêm

Phú Nông LT Co., Ltd

Email: richfarmco@gmail.com

Địa chỉ: Đồng tháp

Điện thoại: 0916777072; Fax: 0673.822.997