- Thầy: Sắt thép, đồng… vật liệu nào dẻo dai và bền nhất?

- Quỳnh: Thưa thầy là… cho 5 phút suy nghĩ ạ. A em biết rồi, vật dẻo dai và bền nhất đó là sợi tóc ạ.

- Thầy: Hả? Sợi tóc làm sao có thể dẻo hơn sắt thép được?

- Quỳnh: Sao lại không. Thưa thầy, chẳng phải người ta nói nghìn cân treo sợi tóc đó sao?

- Thầy: ?!