Cần bán quả Đào Tiên
Địa chỉ: Xã Chương Dương - Thường Tín - Hà Nội.
Điện thoại: 0943807485 Gặp anh Thắng