Cần bán khu trại nuôi tôm mới xây dựng xong.

- Diện tích đất: 1.200 m2

- Số lượng trại: 02

- Số hồ nuôi: 38 (8m3/hồ).

- Số hồ lắng: 02 (50m3/hồ)

- Vị trí đẹp, mặt đường 702, sát biển, nguồn nước tốt (cầu Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận).

- Giá chào bán: 1.600.000.000 đồng (một tỷ, sáu trăm triệu đồng).

Liên hệ: Trịnh Văn Hữu

Email: trinhhuu5@gmail.com

Địa chỉ: Khánh Nhơn, Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Điện thoại: 0913.930.112