Bán Tu Hài giống đạt chất lượng, đẹp, dầy vỏ, kích thước đêu, size giống câp 1, 2. Giá 50đ / con

Liên hệ: Anh Toàn

Email: vantoan2nt@gmail.com

Địa chỉ: Nha Trang - Khanh Hoa

Điện thoại: 01666585658