Chúng tôi hiện đang cung cấp cá chạch lấu thương phẩm (> 300g/con) theo mọi nhu cầu.

Ai quan tâm xin liên hệ: Mr. Thai

Email: phuvinhthai@gmail.com

Địa chỉ: Kiên Giang

Điện thoại: 0939.626319