XÃ NHÂN NGHĨA HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM CHUYÊN CUNG CẤP GIỐNG CẦY HƯƠNG THUẦN CHỦNG + HỔ TRỢ KỸ THUẬT VÀ BAO TIÊU SẢN PHẨM.
Điện thoại: 0985277344
Fax: MS THUE 0700318535
email: Email: nguyen_thanh.2010@yahoo.com.vn