Chúng tôi hiện cung cấp Chồn nhung đen giống: Số lượng lớn, Chất lượng đảm bảo, giá hợp lý trên toàn quốc cho bà con chăn nuôi.
Mọi chi tiết liên hệ:
Trại 1: Hương Mai - Việt Yên - Bắc Giang
Trại 2: Tân Hưng - Lạng Giang - Bắc Giang
Mr Huyền: 02403 503 443 - 0985 286 055
Bà con có thắc mắc có thể gửi email về địch chỉ Email: phamvanhuyen@gmail.com - Trả lời mail hàng ngày.