Chim trĩ Hà Nam Trại trĩ Hoài An Cung cấp chim trĩ giống và trĩ thương phẩm.
LH : 0975.291.473.
ĐC : xóm Sổ – Nhân Thịnh – Lý Nhân – Hà Nam.