Chuyên cung cấp các loại ếch giống, ếch thit và ếch bố mẹ

Liên hệ: Cao Văn Phương Email: phuong_caophuong@yahoo.com

Địa chỉ: Thôn Thanh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0985157436; Fax: 0985157436

Doanh nghiệp: Cơ sở ếch Cao Văn Phương