Chuyên cung cấp con giống và thương phẩm: chồn hương, dúi. Có giấy tờ kiểm lâm kèm theo. Liên hệ: Phạm Văn Lộc Điện thoại: 01653716271 Địa chỉ: ấp 1 - Tà Lài - Tân Phú - Đồng Nai.