Bán giống cá chạch lấu (giống ương chất lượng cao) và thức ăn dùng cho cá chạch lấu.

Ai có nhu cầu xin liên hệ: Hoàng Chí Cán

Email: chican.fites@gmail.com

Địa chỉ: Long Tuyền - Bình Thủy - Cần Thơ.

Điện thoại: 0907651088.