Kính gửi các cá nhân, đơn vị kinh doanh

Chúng tôi chuyên cung cấp cá thòi lòi sống - đặc sản quán nhậu, nhà hàng

cá sống 100%

Mọi nhu cầu quý khách vui lòng liên hệ: anh Toản

Email: tnbseafood@gmail.com

Địa chỉ: Cà Mau - Điện thoại: 0916.036160.