Tuần sau tháng 7/2015 HOÀNG HUY INTERNATIONAL về tiếp Xe Đầu Kéo Mỹ

* International Prostar 2012 Maxxforce
* Động cơ: Maxxforce 13 12.4L - 450hp
* Loại cầu: + 2 cầu 6x4
* Hộp số: 10 số sàn
*...