PDA

Xem phiên bản đầy đủ : CÂY NÔNG NGHIỆPTrang : 1 2 [3] 4

 1. Giống sắn SM937-26.
 2. Giống sắn KM98-5.
 3. Giống sắn KM140.
 4. Giống sắn KM94.
 5. Trồng xen và luân canh, thu hoạch và bảo quản sắn năng suất cao.
 6. Bón phân và phòng trừ cỏ dại cho sắn năng suất cao.
 7. Thời vụ, phương pháp và mật độ trồng sắn năng suất cao.
 8. Chuẩn bị giống sắn năng suất cao.
 9. Trồng luân canh, sen canh, thu hoạch và bảo quản sắn ở khu vực phía nam.
 10. Trừ cỏ dại và sâu hại trên sắn khu vực phía nam.
 11. chăm sóc, bón phân cho sắn khu vực phía nam.
 12. Phương pháp và mật độ trồng sắn khu vực phía nam.
 13. Làm đất và bảo vệ đất trồng sắn ở khu vực phía nam.
 14. Chuẩn bị giống sắn thích hợp cho kihu vực phía nam.
 15. Mật Độ Và Khoảng Cách Trồng Ngô.
 16. Phòng trừ sâu bệnh trên và thu hoạch bắp non sạch.
 17. Bón phân cho bắp non sạch.
 18. Thời vụ trồng và cách trồng bắp non sạch.
 19. Giống bắp non sạch.
 20. Điều kiện ngoại cảnh trồng bắp non theo hướng rau sạch.
 21. Phòng trừ sâu bệnh cho bắp năng suất cao.
 22. Chăm sóc cho bắp năng suất cao.
 23. Gieo và xử lý giống và bón phân cho bắp năng suất cao.
 24. Chọn giống bắp năng suất cao.
 25. Kỹ thuật làm đất trồng bắp năng suất cao.
 26. Điều kiện sinh thái bắp năng suất cao.
 27. Trồng xen và phòng trừ sâu bệnh trên bắp lai.
 28. Mật độ trồng và phân bón cho bắp lai.
 29. Kỹ thuật làm đất và chọn giống bắp lai.
 30. Giống lúa và phương pháp bón phân cho sạ ngầm trên đất phèn.
 31. Đóng tất cả cống và tiến hành lồng trục 2 lần để sạ ngầm trên đất phèn.
 32. Mực nước lúc sạ ngầm trên đất phèn.
 33. Điều kiện đầu tiên để áp dụng phương pháp sạ ngầm trên đất phèn.
 34. Bón Phân Cho Lúa Trên Đất Phèn.
 35. Bảo quản lúa.
 36. Kỹ thua54t làm khô lúa sau thu hoạch.
 37. Kinh nghiệm thu hoạch và làm sạch lúa.
 38. Kinh nghiệm quản lý sức khỏe hạt lúa giống .
 39. Sức khoẻ hạt lúa giống và quản lý sức khoẻ hạt lúa giống ở mức độ cộng đồng.
 40. Xác định tỷ lệ nẩy mầm lúa giống.
 41. Quản lý chất lượng hạt lúa giống.
 42. Đóng bao VÀ BẢO QUẢN LÚA GIỐNG SAU KHI THU HOẠCH.
 43. lÀM SẠCH VÀ LÀM KHÔ HẠT LÚA SAU KHI THU HOẠCH.
 44. Tuốt/suốt lúa giống.
 45. Kỹ Thuật Trồng Lúa - Thu Hoạch.
 46. Phòng Chống Chuột Hại Lúa.
 47. Kỹ Thuật Trồng Lúa - Phòng Trừ Chuột.
 48. Kỹ Thuật Trồng Lúa - Phòng Trừ Bệnh Hại.
 49. Kỹ Thuật Trồng Lúa - Phòng Trừ Sâu Hại.
 50. Phân loại thuốc trừ cỏ.
 51. Cách phòng trừ cỏ dại trên ruộng lúa.
 52. Tác hại của cỏ dại trên ruộng lúa.
 53. Phân loại cỏ dại trên ruộng lúa.
 54. Kỹ Thuật Trồng Lúa - Phòng Trừ Cỏ Dại.
 55. Kỹ Thuật Trồng Lúa - Quản Lý Nước.
 56. Biện Pháp Gieo Sạ.
 57. Chuẩn bị đất trồng lúa.
 58. Kỹ thuật chọn Lựa Giống Lúa.
 59. Giống khoai lang KLR5.
 60. Giống khoai lang rau KLR3.
 61. Khoai lang rau KLR1.
 62. Nhân giống khoai lang rau.
 63. Chăm sóc và thu hoạch ngọn lá khoai lang rau.
 64. Lượng phân và cách bón phân cho khoai lang rau.
 65. Chọn dây khoai lang giống và kỹ thuật trồng khoai lang rau.
 66. Thời vụ và thời vụ trồng khoai lang rau.
 67. Kỹ thuật bón phân cho khoai lang tím.
 68. Đất trồng và giống khoai lang tím.
 69. Trồng Khoai Lang Chất Lượng Cao.
 70. Sâu bệnh hại khoai lang và thu hoạch khoai lang thâm canh.
 71. Kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai lang thâm canh.
 72. Phân bón và cách bón khoai lang thâm canh.
 73. Chọn đất và làm đất thâm canh khoai lang.
 74. Chọn giống và thời vụ thâm canh khoai lang.
 75. Hiệu Quả Mô Hình Trồng Khoai Lang Nhật.
 76. Chăm sóc và thu hoạch khoai lang nhật.
 77. Kỹ thuật trồng khoai lang nhật.
 78. Chọn giống và thời vụ trồng khoai lang nhật.
 79. Đặc điểm sinh học của khoai lang nhật.
 80. Kỹ thuật trồng và chăm sóc thu hoạch và bảo quan khoai lang.
 81. Giống khoai lang KL1.
 82. Giống khoai lang KL5.
 83. Giống khoai lang HL4.
 84. Giống khoai lang 143.
 85. Giống khoai lang cực nhanh.
 86. Giống khoai lang VX-37.
 87. Giống khoai lang Hoàng Long.
 88. Ủ hom khoai lang.
 89. Kỹ thuật cắt hom khoai lang.
 90. Chọn Hom Giống Và Cách Trồng Khoai Lang.
 91. Giống đậu tương ĐT93 thích hợp trên vùng núi.
 92. Giống đậu TL57 thích hợp trên vùng núi.
 93. Giống đậu tương AK05 thích hợp trên vùng núi.
 94. Giống đậu tương VX9-3 thích hợp trên vùng núi.
 95. Giống đậu tương ĐT84 thích hợp trên vùng núi.
 96. Giống đậu tương ĐT80 thích hợp trên vùng núi.
 97. Chăm sóc, thu hoạch và bảo quản đậu tương ở vùng núi.
 98. Chuẩn bị hạt giống và mật độ gieo đậu tương trên vùng núi.
 99. Phân bón và cách bón cho đậu tương vùng núi.
 100. Quy trình kỹ thuật sản xuất chung cho các giống đậu tương.
 101. Trừ cỏ và phòng trừ sâu bệnh trên ruộng đậu tương.
 102. Kỹ thuật bón phân cho đậu tương đạt năng suất cao.
 103. Phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch đậu tương vụ đông.
 104. Lượng phân bón tính cho 1 sào đậu tương ở miền Bắc.
 105. Chăm sóc đậu tương vụ đông.
 106. Đất chua ảnh hưởng đến sự phát triển của bắp.
 107. Triệu Chứng Thiếu Magiê (Mg) Trên Bắp.
 108. Triệu chứng thiếu kali trên bắp.
 109. Triệu chứng thiếu lâm trên bắp.
 110. Triệu chứng thiếu đạm trên bắp.
 111. Trồng bắp đường.
 112. Chăm sóc - Tưới tiêu nước cho đậu nành.
 113. Bón phân cho đậu nành.
 114. Vấn đề bón đạm cho đậu nành.
 115. Phương pháp gieo đậu nành.
 116. Mật độ trồng đậu nành.
 117. Cách trồng đậu nành không làm đất.
 118. Cách trồng đậu nành có làm đất.
 119. Thời vụ trồng đậu nành.
 120. Một số bệnh khác trên đậu nành.
 121. Bệnh đốm lá do nấm Sercostora trên đậu nành.
 122. Bệnh khảm vàng trên đậu nành.
 123. Bệnh héo cây con hoặc héo khô cây trên đậu nành.
 124. Bệnh lở cổ rễ trên đậu nành.
 125. Bệnh rỉ sắt trên đậu nành.
 126. Bọ xít xanh hại đậu nành.
 127. Sâu hại lá (sâu xanh, sâu khoang, sâu cuốn láhại đậu nành.
 128. Sâu đục quả hại đậu nành.
 129. Ruồi đục thân hại đậu nành.
 130. Sâu xám hại đậu nành và biện pháp phòng trừ.
 131. Biện pháp phòng trừ.
 132. Bệnh lem lép hạt lúa.
 133. Biện pháp phòng trị đạo ôn lúa.
 134. Giống lúa giúp phát sinh bệnh đaọ lúa.
 135. Phân bón giúp phát sinh bệnh đạo ôn lúa.
 136. Mật độ gieo trồng giúp phát sinh bệnh.
 137. Điều kiện khô hạn giúp phát sinh bệnh đạo ôn lúa.
 138. Điều kiện khí hậu thời tiết giúp phát sinh bệnh đạo ôn lúa.
 139. Tác nhân gây bệnh đạo ôn lúa.
 140. Triệu chứng bệnh đạo ôn trên lúa.
 141. Một số mô hình được ứng dụng bảo quản ngô tại Sơn La.
 142. Kỹ thuật bảo quản ngô khô.
 143. Kỹ thuật làm khô ngô.
 144. Thu hoạch ngô.
 145. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp của ngô trong khâu bảo quản.
 146. Cơ sở khoa học bảo quản ngô.
 147. Thu hoạch lúa nam thơm KDM 105.
 148. Khử lẫn trên ruộng lúa nam thơm KDM 105.
 149. Chăm sóc ruộng lúa nam thơm KDM 105.
 150. Bón phân cho lúa nam thơm KDM 105.
 151. Giống và mật độ gieo cấy lúa nam thơm KDM 105.
 152. Làm đất - cỏ trên ruộng lúa nam thơm KDM 105.
 153. Đặc điểm giống lúa nam thơm KDM 105.
 154. Thu hoạch bắp non.
 155. Phương pháp chăm sóc bắt thu hoạch trái non.
 156. Phân bón cho bắp thu hoạch trái non.
 157. GIống bắp (Pacific 421) thu hoạch trái non.
 158. Chọn đất và chuẩn bị đất trồng bắp thu hoạch trái non.
 159. Thời vụ thích hợp trồng bắp thu hoạch trái non.
 160. Thu hoạch và bảo quản củ giống khoai sọ núi.
 161. Phòng trừ sâu bệnh trên khoai sọ núi.
 162. Tưới nước và vun luống cho khoai sọ núi.
 163. Kỹ thuật bón phân cho khoai sọ núi.
 164. Mật độ và khâu làm đất đào hố trồng khoai sọ núi.
 165. Chọn giống khoai sọ núi.
 166. Bộ Gene Trong Cây Lúa Và Triển Vọng.
 167. Bảo quản khoai lang tươi.
 168. Giống Khoai Tây Hồng Hà 7.
 169. Giống Khoai Tây Solara.
 170. Giống Khoai Tây Nicola.
 171. Giống Khoai Tây KT3.
 172. Giống KHoai Tây P3.
 173. Giống Khoai Tây Diamant.
 174. Giống Khoai Tây Mariella.
 175. Các loại thuốc diệt cỏ chuyên dùng.
 176. Hạn chế việc sạ khô giảm cỏ lúa.
 177. Luân canh cây màu hạn chế cỏ trên đồng ruộng.
 178. Hớt bông lúa cỏ trứơc khi chín.
 179. Ảnh hưởng của lúa cỏ trên đồng ruộng.
 180. Phòng trừ nhện đỏ hại sắn: Kết hợp các biện pháp tổng hợp.
 181. Phòng trừ nhện đỏ hại sắn: Kết hợp các biện pháp tổng hợp.
 182. Nhân giống khoai sọ bằng phương pháp nuôi cấy mô.
 183. Kỹ thuật SRI cho thu lợi gấp đôi canh tác lúa truyền thống.
 184. Dùng nấm ký sinh phòng trừ rầy nâu trên lúa.
 185. Diệt ốc bươu vàng bằng thảo mộc.
 186. Phơi lúa trong lều.
 187. Hiệu quả kinh tế của lò sấy lúa.
 188. Xử lý gốc rạ phòng tránh ngộ độc hữu cơ cho lúa vụ mùa.
 189. Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân.
 190. Kỹ thuật “né rầy, ôm nước” trong phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa vùng ĐBSCL
 191. Bệnh cháy lá lúa .
 192. Thêm cách diệt cây lúa bị nhiễm VL-LXL.
 193. Giải pháp diệt lúa bị bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá đơn giản, hiệu quả.
 194. Phòng trừ bệnh đạo ôn.
 195. Các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa.
 196. 3 loại bệnh nguy hiểm đe dọa vụ lúa Xuân: vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen.
 197. Phòng lùn sọc đen từ lúc mạ non.
 198. Biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa.
 199. Bệnh vàng lá lúa do nghẹt rễ sinh lý - Dễ phòng trừ, không nên quá lo lắng.
 200. Bệnh vàng lá sinh lý trên lúa mùa.
 201. Bệnh cây hương lúa.
 202. Trừ mầm bệnh hại cho thóc giống
 203. Biện pháp diệt ốc bươu vàng vụ xuân năm 2013.
 204. Bón phân hợp lý cho cây lúa.
 205. Bón phân đón đòng cho lúa đông xuân.
 206. Các thiên địch có ích cho lúa.
 207. Quản lý nước lúa đông xuân giai đoạn thu hoạch.
 208. Quy trình tưới nước tiết kiệm cho sản xuất lúa trong điều kiện đất nhiễm phèn.
 209. Cách rút ngắn thời gian sinh trưởng lúa mùa.
 210. Lúa mùa sạ gởi lúa hè thu - một kiểu canh tác độc đáo.
 211. Lúa nếp cái hoa vàng.
 212. Cấy lúa theo phương pháp hàng rộng – hàng hẹp .
 213. Gieo mạ trong túi nylon.
 214. Xử lý để hạt lúa giống nảy mầm đều hơn.
 215. Chọn hạt thóc mẩy.
 216. Lúa gieo thẳng" cho năng suất cao .
 217. Kinh nghiệm sử dụng giàn kéo gieo thẳng lúa.
 218. Thâm canh lúa gieo thẳng bằng giàn sạ hàng.
 219. Gieo thẳng lúa bằng công cụ xạ hàng.
 220. Kỹ thuật xử lý hạt giống, ngâm ủ, gieo, chăm sóc mạ giống lúa lai vụ xuân .
 221. Một số phương pháp gieo mạ xuân muộn.
 222. Chống rét cho mạ xuân.
 223. Phòng chống rét cho mạ, lúa trong vụ Đông Xuân 2012-2013 các tỉnh phía Bắc.
 224. Tuyệt đối không cấy khi nhiệt độ dưới 15 độ C .
 225. Một số công việc cần thiết cho vụ lúa đông xuân .
 226. Đón đòng và nuôi hạt lúa đông xuân.
 227. Chăm sóc lúa đông xuân cuối vụ .
 228. Một số vấn đề cần lưu ý khi canh tác lúa trên đất nuôi tôm.
 229. Cân đối dinh dưỡng cho cây lúa.
 230. Nhân giống khoai tây trong không khí.
 231. Kỹ thuật đặt khoai tây giống.
 232. Trồng sắn trên đất dốc.
 233. Nghiên cứu dùng chất dẫn dụ Pheromone diệt sùng khoai.
 234. Trị bọ hà hại khoai lang .
 235. Kỹ thuật trồng khoai lang đông.
 236. Trồng thử nghiệm giống khoai lang Benrona .
 237. Kỹ thuật trồng giống khoai lang KB-1 và KL-5, Benrona.
 238. Kỹ thuật trồng khoai lang Nhật.
 239. Giống khoai lang KB4.
 240. Trồng đậu nành không làm đất.
 241. Kỹ thuật trồng đậu nành cho năng suất cao.
 242. Kỹ thuật trồng cây đậu tương vụ đông trên đất hai lúa.
 243. Bệnh chết nhát đậu phộng.
 244. Sử dụng phân bón cho cây đậu phộng.
 245. Kinh nghiệm trồng lạc đông trên đất hai lúa.
 246. Thâm canh lạc xuân có che phủ nilon .
 247. Kỹ thuật trồng và chăm sóc lạc đông.
 248. Kỹ thuật trồng và chăm sóc lạc xuân.
 249. Thu hoạch và bảo quản lạc giống.
 250. Giống lạc mới cho Nam bộ.