PDA

Xem phiên bản đầy đủ : CÂY CÔNG NGHIỆPTrang : [1] 2 3

 1. Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Nâng Cao Năng Suất, Chất Lượng Trong Sản Xuất Mía.
 2. Trồng Cà Phê Không Vàng Lá.
 3. Tăng Cường Phòng Trừ Rệp Sáp Gây Hại Cà Phê.
 4. Kỹ Thuật Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Trên Cây Cà Phê.
 5. Cách Phòng Trừ Bệnh Hại Trên Cây Cao Su.
 6. Phòng Trừ Bệnh Hại Trên Cây Cao Su Thời Kỳ Thay Lá.
 7. Nâng Cao Năng Suất, Chất Lượng Hồ Tiêu Bằng Phân Bón Lâm Thao.
 8. Phòng Trừ Một Số Bệnh Hại Cây Cà Phê.
 9. 8 Giống Mía Cho Miền Trung, Tây Nguyên.
 10. Phương Pháp Để Ca Cao Cho Nhiều Trái.
 11. Bón Phân Cho Cây Chè Xanh.
 12. Chế Phẩm Phân Bón Hữu Cơ Sinh Học AT 8-3-8 Cho Cây Cao Su.
 13. Kỹ Thuật Cải Tạo Nương Chè Shan Cho Năng Suất Thấp.
 14. Chăm Sóc Cà Phê Giữa Mùa Mưa& Trồng Tái Canh.
 15. Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Chăm Sóc Vườn Cà Phê Những Tháng Cuối Mùa Khô, Đầu Mùa Mưa.
 16. Bọ Hung Hại Mía (Allissonotum Inpressicola) Và Cách Phòng Trừ.
 17. Bệnh Rụng Lá Cao Su.
 18. Một Số Biện Pháp Phòng Chống Sâu Bệnh Hại Chè Trong Sản Xuất Chè An Toàn.
 19. Phòng Bệnh Thán Thư, Bọ Trĩ, Bọ Xít Muỗi Đỏ Hại Cây Điều.
 20. Cắt Cành Tạo Hình Cây Cà Phê.
 21. Bón Phân Cân Đối Cho Cây Chè Xanh.
 22. Bón Phân Đa Yếu Tố NPK Văn Điển Cho Cây Mía.
 23. Diệt Sâu Hại Mía Bằng Bọ Đuôi Kìm.
 24. Phòng Trừ Bệnh Chết Nhanh, Chết Chậm Hại Cây Tiêu.
 25. Phương Pháp Xử Lý Chè Sau Khi Đốn.
 26. Những Biện Pháp Phòng Trừ Ve Sầu Hại Cà Phê.
 27. Kỹ Thuật Chế Biến Chè Bát Tiên.
 28. Đốn, Chăm Sóc Chè Qua Đông.
 29. Cách Xử Lý Cho Điều Ra Hoa Đồng Loạt.
 30. Trồng Và Ướp Chè Bằng Hoa Nhài.
 31. Kỹ Thuật Cải Tạo Nương Chè Shan Năng Suất Thấp.
 32. Bệnh Vàng Và Rụng Lá Cà Phê.
 33. Lưu Ý Khi Bón Phân Và Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Cho Cây Điều.
 34. Kỹ Thuật Nhân Giống Chè.
 35. Ảnh Hưởng Của Việc Thừa Và Thiếu Phân Đạm, Lân Và Kali Đối Với Cây Cà Phê?
 36. Một Số Lưu Ý Trong Kỹ Thuật Đốn Chè.
 37. Kinh Nghiệm Trồng Mía Tím.
 38. Biện Pháp Phòng Trừ Sâu Đục Thân Hại Mía.
 39. Các Loại Sâu Bệnh Thường Gặp Trên Mía.
 40. Kinh Nghiệm Diệt Sâu Đục Thân Trên Mía.
 41. 10 Biện Pháp Kỹ Thuật Thâm Canh Mía.
 42. Sâu Đục Thân Hại Mía.
 43. Kinh Nghiệm Tái Canh Cà Phê.
 44. Kỹ Thuật Trồng Bông Có Tuổi Vụ Đông Xuân.
 45. Trị Bệnh Nấm Hồng Gây Hại Trên Cây Cà Phê.
 46. Quy Trình Sản Xuất Mía Công Nghệ Cao.
 47. Trồng Mía Trên Nền Phân Hữu Cơ.
 48. Các Loại Sâu Bệnh Thường Gặp Trên Mía.
 49. Kinh Nghiệm Diệt Sâu Đục Thân Trên Mía.
 50. Thiết bị nuôi tôm Bọ Hung Hại Mía Và Cách Phòng Trừ.
 51. Phòng Trừ Bọ Phấn Trắng Gây Vàng Lá Mía.
 52. Biện Pháp Phòng Trừ Sâu Đục Thân Hại Mía.
 53. Các Biện Pháp Để Hạ Giá Thành Cho Cây Mía.
 54. Kỹ Thuật Tưới Hợp Lý Cho Cà Phê.
 55. Kỹ Thuật Trồng Bông Có Tuổi Vụ Đông Xuân.
 56. Trị Bệnh Nấm Hồng Gây Hại Trên Cây Cà Phê.
 57. Quy Trình Sản Xuất Mía Công Nghệ Cao Cây Mía.
 58. Kinh Nghiệm Tái Canh Cà Phê Đạt Hiệu Quả.
 59. Quy Trình Sản Xuất Mía Công Nghệ Cao.
 60. Cách Hạn Chế Bệnh Chết Nhanh Cây Tiêu.
 61. Phòng Trừ Bệnh Thối Đen Ruột Mía.
 62. Phòng Trừ Cỏ Dại Hại Mía.
 63. Một Số Phương Pháp Chăm Sóc Vụ Mía Lưu Gốc Hiệu Quả.
 64. Liệu Pháp Phục Hồi Vùng Cà Phê Già Cỗi Tây Nguyên.
 65. Kỹ Thuật Trồng Keo Giâm.
 66. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Điều.
 67. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Keo.
 68. Bệnh Gỉ Sắt Trên Mía.
 69. Kỹ Thuật Trồng Bông Vụ Khô.
 70. 10 Biện Pháp Kỹ Thuật Thâm Canh Mía.
 71. Bệnh Khô Gốc Trên Cây Mía.
 72. Bệnh Đốm Vòng Trên Cây Mía.
 73. Phương Pháp Thu Hoạch Và Sơ Chế Ca Cao.
 74. Kỹ Thuật Làm Đất Trồng Mía.
 75. Phòng Trừ Bệnh Thối Ngọt Trên Cây Mía.
 76. Bọ Hung Hại Mía (Allissonotum Inpressicola) Và Cách Phòng Trừ.
 77. Quy Trình Canh Tác Cây Bông Vải.
 78. Giống Mía VN84-4173.
 79. Bệnh Đen Đốt Trên Cây Mía Và Cách Phòng Ngừa.
 80. Quy Trình Kỹ Thuật Hái Chè.
 81. Kỹ thuật trồng tiêu trên cây trụ muồng đen.
 82. Kỹ Thuật Trồng Mía Đạt Năng Suất Cao.
 83. Một Số Giống Chè Đặc Sản Ở Lâm Đồng.
 84. Chăm Sóc Vườn Cây Hồ Tiêu Trong Mùa Mưa.
 85. Các Giống Mía Khuyến Cáo Sản Xuất Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 86. Phương Pháp Trồng Tiêu Trên Cây Trụ Sống.
 87. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Mía.
 88. Kỹ Thuật Trồng Điều Ghép Thâm Canh.
 89. Một số sâu bệnh hại điều.
 90. Kỹ thuật chăm sóc cây điều.
 91. Sơ lược về cây điều lộn hột.
 92. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Chè.
 93. Kỹ Thuật Trồng Keo Tai Tượng.
 94. Kinh Nghiệm Chăm Sóc Vườn Điều Sau Thu Hoạch.
 95. Cách Phòng Trừ Rầy Hại Chè.
 96. Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Mới Cao Su.
 97. Kỹ Thuật Trồng Rừng Keo Lai.
 98. Kỹ Thuật Canh Tác Cây Điều.
 99. Kỹ Thuật Trồng Chè Cành Vụ Thu.
 100. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su ( Phòng Và Trị Bệnh ).
 101. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su ( Bón Phân Và Khai Thác ).
 102. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su ( Các Loại Giống ).
 103. Chăm Sóc, Bón Phân Cho Cà Phê Trong Mùa Mưa.
 104. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su ( Chăm Sóc ).
 105. Kỹ Thuật Trồng Cây Cao Su.
 106. Tổng Quan Kỹ Thuật Chăm Sóc, Trồng Cây Cà Phê.
 107. Kỹ Thuật Trồng Cà Phê Cho Năng Suất Cao.
 108. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su ( Kỹ Thuật Trồng ).
 109. Kỹ Thuật Bón Phân Cho Cây Cà Phê.
 110. Cắt Cành Tạo Hình Cây Cà Phê.
 111. Những Vấn Đề Kỹ Thuật Khi Trồng Ca Cao.
 112. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Ca Cao.
 113. Kỹ Thuật Trồng Cây Bông Vải.
 114. Qui Trình Kỹ Thuật Trồng Ca Cao.
 115. Phương Pháp Trồng Bông Vụ Khô.
 116. Kỹ thuật trồng tiêu đỏ.
 117. Phòng trị bệnh than hại mía.
 118. 8 giống mía cho miền Trung, Tây Nguyên.
 119. Phòng trừ bệnh hại trên cây cao su thời kỳ thay lá.
 120. Phương pháp thâm canh trồng rừng năng suất cao.
 121. Phòng trừ một số bệnh hại cây cà phê.
 122. Phòng trừ rệp sáp gây hại cà phê.
 123. Tác dụng bước đầu của phân hữu cơ vi sinh sản xuất từ mụn dừa.
 124. Phòng trừ bệnh hại trên cây cao su.
 125. Để cà phê không vàng lá.
 126. Tối ưu hóa phân hữu cơ: giải pháp để phát triển cà phê bền vững.
 127. Bệnh nấm hồng trên cây cao su và các biện pháp phòng trừ.
 128. Một số loại sâu bệnh hại cà phê.
 129. Kỹ thuật trồng cây keo đậu.
 130. Kỹ thuật trồng chè đắng.
 131. Các biện pháp chăm sóc vườn hồ tiêu trong mùa mưa.
 132. Bọ cánh cứng hại cây dừa và biện pháp phòng trừ.
 133. Kiến vương một sừng hại dừa và biện pháp phòng ngừa.
 134. Nguyên nhân gây bệnh vàng và rụng lá ở cây cà phê.
 135. Nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh thán thư hại điều.
 136. Nguyên nhân và cách phòng ngừa bệnh phấn trắng trên cao su.
 137. Bệnh loét sọc mặt cạo cây cao su trong mùa mưa và biện pháp phòng trừ.
 138. Một số bệnh thường gặp ở cây hồ tiêu và biện pháp phòng trừ.
 139. Một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc vườn cà phê những tháng cuối mùa khô, đầu mùa mưa.
 140. Mọt đục thân và cành trên cây cà phê và biện pháp phòng trừ.
 141. Kỹ Thuật Trồng Rừng Keo Lai.
 142. Kỹ Thuật Trồng Keo Tai Tượng.
 143. Kỹ thuật uơm tạo cây keo lá tràm con.
 144. Kỹ Thuật Trồng Rừng Keo Lá Tràm.
 145. Kỹ Thuật Trồng Keo Giâm.
 146. Bón các nguyên tố vi lượng và trung lượng cho cây bông.
 147. Bón kali cho bông.
 148. Bón lân cho bông.
 149. Bón phân đạm cho cây bông.
 150. Đất và dinh dưỡng cho cây bông.
 151. Nước tưới cho cây bông.
 152. Ánh sáng thích hợp cho cây bông.
 153. Nhiệt độ thích hợp cho cây bông.
 154. Chăm sóc bông giai đoạn quả nở.
 155. Chăm sóc bông giai đoạn ra hoa rộ.
 156. Chăm sóc bông giai đoạn cây bông có nụ.
 157. Chăm sóc bông giai đoạn cây con.
 158. Kỹ thuật chăm sóc bông giai đoạn nảy mầm.
 159. Giai đoạn ngủ nghỉ và khả năng nảy mầm của hạt bông.
 160. Đặc điểm của hạt bông.
 161. Kỹ thuật trồng bông mùa khô.
 162. Kỹ Thuật Trồng Bông Có Tuổi Vụ Đông Xuân.
 163. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su ( Kỹ Thuật Trồng ).
 164. Bệnh phấn trắng trên cao su và biện pháp phòng ngừa.
 165. Bệnh héo đen đầu lá trên cao su và biện pháp phòng ngừa.
 166. Bệnh rụng lá mùa mưa trên cao su và biện pháp phòng ngừa.
 167. Bệnh nấm hồng trên cao su và biện pháp phòng ngừa.
 168. Khô ngọn khô cành trên cao su và biện pháp phòng ngừa.
 169. Cháy nắng trên cao su và biện pháp phòng ngừa.
 170. Bệnh loét sọc mặt cạo trên cao su và biện pháp phòng ngừa.
 171. Bệnh thối mốc mặt cạo trên cao su và biện pháp phòng ngừa.
 172. Bệnh khô miệng cạo trên cao su và biện pháp phòng trừ.
 173. Bệnh nứt vỏ trên cao su và biện pháp phòng ngừa.
 174. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su ( Chăm Sóc ).
 175. Kỹ Thuật Trồng Mới Cao Su.
 176. Giống cao su PB235.
 177. Giống cao su PB 255.
 178. Giống cao su PB 260.
 179. Giống cao su RRIM 600.
 180. Giống cao su RRIV2 (LH 82/156).
 181. Giống cao su RRIV 3 LH 82/158.
 182. Giống cao su RRIV 4 (LH 82/182).
 183. Giống cao su VM515.
 184. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cao Su ( Bón Phân Và Khai Thác ).
 185. Bệnh Rụng Lá Cao Su Và Biện Pháp Phòng Trừ.
 186. Chế Phẩm Phân Bón Hữu Cơ Sinh Học AT 8-3-8 Cho Cây Cao Su.
 187. Giống Mía VN84-4173 Giống Mía Chủ Lực.
 188. Kỹ Thuật Trồng Mía Đạt Năng Suất Và Chữ Đường Cao.
 189. Bệnh Đốm Vòng Trên Cây Mía Và Biện Pháp Phòng Trừ.
 190. Bệnh Khô Gốc Trên Cây Mía Và Biện Pháp Phòng Trừ.
 191. Giống K95-156 (PL310 x U-Thong1).
 192. Giống mía Suphanburi 7 (85-2-352 x K84-200).
 193. Giống mía KK2 (85-2-352 x K84-200).
 194. K93-236 (U-thong1 x Ehaew).
 195. KU00-1-61 (K84-200 x Đa giao).
 196. Giống mía K88-65 (Co775 x PL310).
 197. Giống mía KU60-3 (Co775 x K84-200).
 198. Giống mía ROC27 (F176 x CP58-48).
 199. Giống mía VĐ85-177 (VĐ57-423 x CP57-614 & CP72-1312).
 200. Bệnh Than Trên Cây Mía Và Biện Pháp Phòng Trừ.
 201. Bệnh Gỉ Sắt Trên Cây Mía Và Biện Pháp Phòng Trừ.
 202. Làm Đất Trồng Mía.
 203. Phòng Trừ Cỏ Dại Hại Mía.
 204. Bệnh Thối Đen Ruột Mía Và Biện Pháp Phòng Trừ.
 205. Sâu Đục Thân Hại Mía Và Biện Pháp Phòng Trừ.
 206. Phương Pháp Chăm Sóc Mía Lưu Gốc.
 207. Kỹ Thuật Ươm Hom Mía Một Mầm.
 208. Những Biện Pháp Kỹ Thuật Thâm Canh Mía.
 209. Kinh Nghiệm Diệt Sâu Đục Thân Trên Mía.
 210. Công Nghệ Tưới Nhỏ Giọt Trên Mía.
 211. Phương Pháp Dùng Bọ Đuôi Kìm Diệt Sâu Hại Mía.
 212. Các Loại Sâu Bệnh Thường Gặp Trên Mía.
 213. Kỹ Thuật Trồng Mía Trên Nền Phân Hữu Cơ.
 214. Quy Trình Sản Xuất Mía Công Nghệ Cao.
 215. Bọ Phấn Trắng Gây Vàng Lá Mía Và Cách Phòng Trừ.
 216. Bọ Hung Hại Mía (Allissonotum Inpressicola) Và Cách Phòng Trừ.
 217. Kinh Nghiệm Trồng Mía Tím.
 218. Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Điều.
 219. Kinh Nghiệm Chăm Sóc Vườn Điều Sau Thu Hoạch.
 220. Chú Ý Khi Bón Phân Và Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Cho Cây Điều.
 221. Bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides) trên điều và biện pháp phòng trừ.
 222. Sâu đục thân (Xylotrechus quadripes) gây hại trên điều và biện pháp phòng trừ.
 223. Bọ trĩ gây hại cho điều và biện pháp phòng trừ.
 224. Bọ xít muỗi (Helopeltis antonii) gây hại trên điều và biện pháp phòng trừ.
 225. Kỹ thuật nuôi dưỡng trái và chống rụng trái non trên vườn điều.
 226. Kỹ thuật xử lý đậu trái cho vườn điều.
 227. Phòng ngừa khô đen bông, chống rụng bông trên điều.
 228. Phương pháp kích thích ra hoa cho cây điều.
 229. Kỹ thuật xử lý rụng lá cho cây điều.
 230. Kỹ thuật chăm sóc cây điều sau thu hoạch .
 231. Yêu cầu sinh thái chung của cây điều.
 232. Đặc điểm thực vật của cây điều (đào lộn hột).
 233. Tổng quan về cây điều.
 234. Kỹ Thuật Trồng Điều Ghép Thâm Canh.
 235. Phương Pháp Giúp Điều Ra Hoa Sớm.
 236. Kỹ Thuật Xử Lý Cho Điều Ra Hoa Đồng Loạt.
 237. Kỹ Thuật Canh Tác Cây Điều Ở Việt Nam.
 238. Bọ trĩ gây hại trên điều va2bie65n pháp phòng trừ.
 239. Bọ xít muỗi đỏ gây hại trên điều và biện pháp phòng trừ.
 240. Bệnh thán thư gây hại trên điều và biện pháp phòng trừ.
 241. Kỹ Thuật Trồng Tiêu Trên Cây Trụ Sống.
 242. Phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây tiêu.
 243. Phương pháp sơ chết hạt tiêu sau khi thu hoạch.
 244. Kỹ thuật thu hoạch và bảo quản hạt tiêu.
 245. Kỹ thuật phòng ngừa sâu bệnh hại trên tiêu.
 246. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tiêu.
 247. Kỹ thuật nhân giống tiêu.
 248. Một số giống tiêu hiện nay.
 249. Đặc điểm sinh lý, sinh thái ở cây tiêu.
 250. Đặc điểm thực vật của cây tiêu.