PDA

Xem phiên bản đầy đủ : CÂY TRỒNG KHÁCTrang : [1] 2

 1. Thông tin người trồng phật thủ nên biết
 2. Kỹ thuật trồng dược liệu hà thủ ô đỏ cho năng suất cao
 3. Biện pháp phòng trừ bọ xít hại quế.
 4. Kinh nghiệm xử lý trái gấc không đủ yêu cầu thu mua.
 5. Kỹ thuật trồng gấc - chăm sóc, thu hái và bảo quản.
 6. Kỹ thuật trồng gấc.
 7. Giòi đục lá sen - loài côn trùng mới và biện pháp phòng ngừa.
 8. Kinh nghiệm trồng nưa sản xuất bột.
 9. Kinh nghiệm trồng nưa sản xuất bột.
 10. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cỏ lạc.
 11. Kỹ thuật trồng cỏ lá gừng.
 12. Kỹ thuật chăm sóc cây nắp ấm.
 13. Nhân giống cây cẩm cù.
 14. Cách trồng và chăm sóc cây cẩm cù hoya.
 15. Kỹ thuật gây trồng cây tre mai.
 16. Phương pháp bảo vệ măng tre bằng túi nilon.
 17. Để tre Bát Độ ra nhiều măng.
 18. Kỹ thuật chăm sóc, khai thác măng tre điền trúc.
 19. Cách phòng trừ bệnh hại cây măng tây xanh.
 20. Kỹ thuật trồng lá lốt.
 21. Kinh nghiệm và kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà.
 22. Kỹ thuật trồng bạc hà.
 23. Kỹ thuật trồng ấu, rau nhút mùa nước nổi.
 24. Kỹ thuật trồng ấu trên đất ruộng.
 25. Kỹ thuật trồng cỏ chăn nuôi?
 26. Kỹ thuật trồng cỏ Stylo.
 27. Kỹ thuật trồng cỏ sả.
 28. Kỹ thuật chăm sóc cây thuốc lá.
 29. Cách phân biệt cỏ đơn tử diệp và cỏ song tử diệp.
 30. Kỹ thuật sản xuất cây sấu con và trồng sấu làm giàu rừng.
 31. Kỹ thuật gây trồng cây tre mai.
 32. Kỹ thuật khai thác nhưa trám trắng.
 33. Để tre Bát độ ra nhiều măng.
 34. Cách ươm trồng cây chùm ngây.
 35. Nhân giống sâm Ngọc Linh bằng công nghệ nuôi cấy mô.
 36. Thu hoạch và tồn trữ xa bô chê.
 37. Bệnh hại trên xa bô chê.
 38. Côn trùng gây hại trên xa bô chê.
 39. Kỹ thuật canh tác xa bô chê.
 40. Kỹ thuật nhân giống xa bô chê.
 41. Nguồn giống xa bô chê.
 42. Nhu cầu sinh thái của cây xa bô chê.
 43. Đặc tính thực vật của cây xa bô chê.
 44. Giới thiệu về cây Sa-pô-chê.
 45. Kỹ Thuật Trồng Táo.
 46. Kỹ thuật trồng Rong Xanh (Kappaphycus striatum).
 47. Cách trồng và bố trí giàn rong. sụn.
 48. Kỹ thuật chọn rong sụn giống.
 49. Chọn vùng trồng rong sụn.
 50. Ðặc tính sinh học của rong sụn .
 51. Các phương pháp trồng rau mầm.
 52. Điểm chung của các phương pháp trồng rau mấm.
 53. Phòng trừ bệnh trên nha đam.
 54. Chăm sóc, quản lý nha đam.
 55. Chọn giống nha đam.
 56. Chuẩn bị đất trồng nha đam.
 57. Những nghiên cứu về công dụng của Tảo Spirulina.
 58. Kỹ thuật giâm cành.
 59. Ưu điểm của giâm cành.
 60. Kỹ thuật kích thích lộc vừng ra hoa.
 61. Cách khắc phục khi cây cảnh bonsai lộc vừng bị héo rũ khi trồng không đúng kỹ thuật.
 62. Xử lý cho cây cảnh bonsai lộc vừng ra hoa rải rác trong năm.
 63. Kỹ thuật trồng lộc vừng.
 64. Kỹ thuật nhân giống lộc vừng.
 65. Trồng xen cấy nguyệt quế trong vườn.
 66. Đặc điểm sinh học cây mau trúc.
 67. Phân bố, diều kiện tự nhiên của cây mao trúc.
 68. Giá trị kinh tế cây mao trúc.
 69. Thông tin chung về cây mao trúc.
 70. Phương pháp nhân giống cây Thần Kỳ.
 71. Tìm hiểu cây “Thần Kỳ”.
 72. Kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng sao đen.
 73. Kỹ thuật gây trồng sao đen.
 74. Đặc điểm hình thái cây sao đen.
 75. Giảo Cổ Lam – Cây thuốc quý.
 76. Chăm sóc và bảo vệ cây dầu rái.
 77. Chọn hạt giống cây dầu rái.
 78. Chuẩn bị hố trồng táo ta.
 79. Thu hoạch quả thanh trà.
 80. Nhu cầu phân bón của cây thanh trà.
 81. Kỹ thuật chăm sóc cây thanh trà.
 82. Kỹ thuật trồng cây thanh trà.
 83. Tổng quan về cây thanh trà.
 84. Trồng nấm hương trên cây gỗ.
 85. Trồng nấm hương trên mùn cưa.
 86. Đặc tính sinh học của nấm hương.
 87. Giai đoạn ủ meo giống nấm rơm cấp 3.
 88. Giai đoạn làm meo giống nấm rơm cấp 2.
 89. Giai đoạn làm meo giống nấm rơm cấp 1.
 90. Quy trình trồng nấm đông cô.
 91. Đặc điểm hình thái nấm đông cô.
 92. Phương pháp chăm sóc, thu hái nấm linh chi.
 93. Phương pháp ươm túi nấm linh chi.
 94. Phương pháp cấy giống nấm linh chi.
 95. Nguyên liệu và phương pháp xử lý nguyên liệu trồng nấm linh chi.
 96. Đặc tính sinh học nấm linh chi.
 97. Giới thiệu chung về nấm Linh Chi.
 98. Kỹ thuật sử dụng mạt cưa trồng nấm mèo.
 99. Chăm sóc và thu hái nấm sò.
 100. Chuẩn bị trồng nấm sò.
 101. Kỹ thuật trồng nấm rơm.
 102. Những điều cần lưu ý trong kỹ thuật trồng Nấm.
 103. Kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà kín.
 104. Một số điểm lưu ý khi trồng nấm bào ngư.
 105. Chăm sóc nấm bào ngư.
 106. Chuẩn bị nhà trồng nấm bào ngư.
 107. Nguyên liệu trồng nấm bào ngư.
 108. Thu hoạch nấm kim châm.
 109. Kỹ thuật chăm sóc nấm kim châm.
 110. Một số công thức phối trộn nguyên liệu trồng nấm kim châm.
 111. Kỹ thuật trồng nấm kim châm.
 112. Chăm sóc và thu hái nấm bào ngư nhật.
 113. Cấy giống và nuôi sợi túi phôi nấm bào ngư nhật.
 114. Xử lý , phối trộn , đóng túi, khử trùng nguyên liệu trồng nấm bào ngư nhật.
 115. Đặc tính sinh học nấm bào ngư nhật,
 116. Tổng quan về nấm bào ngư nhật.
 117. Kỹ thuật trồng Nấm Mèo.
 118. Mô hình trồng Nấm Bào Ngư hiệu quả.
 119. Một số loại sâu bệnh hại mộc nhĩ và cách phòng chống.
 120. Chăm sóc và thu hái nấm mèo trên thân cây gỗ.
 121. Cách trồng nấm mèo trên thân cây gỗ.
 122. Dụng cụ và giống nấm mèo trồng trên thân cây gỗ.
 123. Chọn gỗ và nhà xưởng trồng nấm mèo.
 124. Chăm sóc và thu hoạch nấm mèo.
 125. Ươm và rạch bịch ươm nấm mèo.
 126. Cấy giống nấm mèo vào mùn cưa.
 127. Xử lý mùn cưa trồng nấm mèo.
 128. Đặc tính sinh học của nấm mèo.
 129. Giống nấm Ngọc châm.
 130. Kỹ thuật tỉa cành tạo tán cho ca cao.
 131. Kỹ thuật tủ gốc cho cây ca cao.
 132. Kỹ thuật tưới nước cho ca cao.
 133. Bón phân cho cây ca cao.
 134. Kỹ thuật trồng ca cao.
 135. Đặc điểm chung và yêu cầu ngoại cảnh của ca cao.
 136. Nguồn gốc và tình hình sản xuất ca cao.
 137. Bệnh thối rễ trên ca cao và biện pháp phòng ngừa.
 138. Bệnh lở cổ rễ trên ca cao và biện pháp phòng ngừa.
 139. Bệnh nấm hồng trên ca cao và biện pháp phòng trừ.
 140. Bệnh khô vỏ thân trên ca cao và biện pháp phòng trừ.
 141. Bệnh vệt sọc đen (khô ngược cành) trên ca cao và biện pháp phòng trừ.
 142. Bệnh thối khô quả trên ca cao và biện pháp phòng trừ.
 143. Bệnh thối thân, cháy lá, thối trái trên ca cao và biện pháp phòng trừ.
 144. Mối (Odontotermes sp) trên ca cao và cách phòng trừ.
 145. Sâu khoang (Prodenia litura) trên ca cao và cách phòng trừ.
 146. Rệp muội đen (Toxoptera aurantii) trên ca cao và cách phòng trừ.
 147. Rệp sáp phấn (Planococcus citri) trên ca cao và cách phòng trừ.
 148. Bọ cánh tơ (Thrips sp) trên ca cao và cách phòng trừ.
 149. Bọ xít muỗi (Helopeltis sp) trên ca cao và cách phòng trừ.
 150. Sâu hồng ( Zeuzera coffeae)trên ca cao và cách phòng trừ.
 151. Bọ nâu (Adoretus sp) trên ca cao và cách phòng trừ.
 152. Mọt đục cành trên ca cao và cách phòng ngừa.
 153. Biện pháp phòng trị bệnh chết ngược trên ca cao.
 154. Triệu chứng bệnh chết ngược trên cây ca cao.
 155. Bệnh Chổi Rồng Trên Cây Sắn Lây Lan Nhanh.
 156. Giới Thiệu Rong Thạch.
 157. Rong Thạch Trong Đông Y.
 158. Mô hình trồng rong sụn luân canh trong ao đầm nuôi tôm sú ven biển.
 159. Mô hình trồng rong sụn ở vùng nước sâu (2-3m trở lên).
 160. Mô hình trồng rong sụn ở vùng nước cạn (từ 0,6m đến 1,5m khi thuỷ triều thấp).
 161. Điều kiện môi trường sống thích hợp của rong câu chỉ vàng:
 162. Đặc điểm rong câu chỉ vàng Gracilaria.
 163. Nuôi Tôm Kết Hợp Trồng Rong Câu.
 164. Trồng Rong Câu Gracilaria ( Rhodophyta ).
 165. Tác Dụng Của Rong Thạch.
 166. Rong Thạch - Sương Sa.
 167. Giới Thiệu Rong Hồng Vân.
 168. Tác Dụng Của Rong Hồng Vân.
 169. Trồng Rong Sụn Ở Ninh Thuận.
 170. Biện pháp phòng ngừa và xử lý bệnh Rong Sụn Ở Khánh Hòa
 171. Thời gian trồng và cách sơ chế Rong Sụn Ở Khánh Hòa.
 172. Mùa vụ trồng rong sụn (Áp dụng cho các tỉnh Trung và Nam Trung bộ).
 173. Trồng Nấm Bào Ngư Trên Bụi Xơ Dừa.
 174. Chăm sóc và thu hái nấm bào ngư nhật.
 175. Cấy giống và nuôi sợi túi phôi nấm bào ngư nhật.
 176. Xử lý nguyên liệu, phối trộn nguyên liệu, đóng túi, khử trùng nấm bào ngư nhật.
 177. Đặc tính sinh học nấm bào ngư nhật.
 178. Giới thiệu chung nấm bào ngư nhật.
 179. Nấm Đông Cô Và Các Vị Thuốc Quý.
 180. Công dụng của nấm đông cô.
 181. Phương pháp chăm sóc, thu hái nấm Linh Chi.
 182. Phương pháp ươm túi nấm Linh Chi.
 183. Phương pháp cấy giống nấm Linh Chi.
 184. Nguyên liệu và phương pháp xử lý nguyên liệu trồng nấm Linh Chi.
 185. Đặc tính sinh học nấm Linh Chi.
 186. Giới thiệu chung về nấm Linh Chi.
 187. Nấm Linh Chi Cách Dùng Và Tác Dụng.
 188. Bảng dược tính của tinh chất trích từ nấm Linh Chi.
 189. Có sự khác biệt nào giữa nấm Linh Chi đen và nấm Linh Chi đỏ?
 190. Hướng dẫn sử dụng nấm Linh Chi.
 191. Nấm Linh Chi có phản ứng phụ nào không?
 192. Những thành phần hoạt động của Linh Chi là gì?
 193. Bệnh ở nấm mèo và cách khắc phục.
 194. Những nguyên nhân dẫn đến thất bại khi trồng nấm mèo.
 195. Trồng nấm mèo như thế nào cho có năng suất .
 196. Khử trùng cơ chất trồng nấm mèo.
 197. Qui trình trồng trên mạt cưa có thể tóm tắt như sau:
 198. Mùa vụ trồng nấm mèo.
 199. Nguyên liệu trồng nấm mèo.
 200. Đặc điểm chung của nấm mèo.
 201. Trồng Nấm Mèo Trắng Cho Hiệu Quả Kinh Tế Cao.
 202. Nấm Mèo (Mộc Nhĩ).
 203. Thu hoạch nấm và vệ sinh nấm trong nhà phủ nilon.
 204. Đóng mô, cấy giống và chăm sóc nấm rơm trong nhà phủ nilon.
 205. Xử lý nguyên liệu trồng nấm rơm trong nhà phủ nilon.
 206. Chuẩn bị nhà trồng nấm rơm phủ nilon.
 207. Trồng Nấm Rơm Theo Quy Trình Mới.
 208. Chăm sóc nấm rơm trên khuôn gỗ.
 209. Cấy Giống nấm Rơm Trên Khuôn Gỗ.
 210. Nguyên liệu trồng nấm trong khuôn gỗ.
 211. Thời vụ và khâu chuẩn bi trồng nấm rơm bằng khuôn gỗ.
 212. Chăm sóc, thu hái nấm hương.
 213. Trồng nấm hương trên cây gỗ.
 214. Trồng nấm hương trên mùn cưa.
 215. Dinh dưỡng cho nấm hương.
 216. Đặc tính sinh học của nấm hương.
 217. Bệnh nấm rơm có 2 loại.
 218. Ủ Rơm Trồng Nấm Rơm.
 219. Cách Trồng Nấm Rơm Mới.
 220. Trồng Thành Công Nấm Rơm Không Phủ Rơm Áo.
 221. Thu hoạch nấm rơm không đậy.
 222. Chăm sóc nấm rơm không đậy.
 223. Chất mô nấm trồng nấm rơm không đậy.
 224. Chọn meo giống trồng nấm rơm không đậy.
 225. Ủ rơm - chọn rơm cho nấm rơm không đậy.
 226. Giới Thiệu Trồng Nấm Rơm Bằng Cách Không Đậy.
 227. Giải Pháp Kỹ Thuật Nâng Cao Năng Suất Nấm Rơm.
 228. Phương Pháp Trồng Nấm Rơm Kiểu Mới.
 229. Kỹ thuật làm meo nấm rơm.
 230. Trồng Nấm Rơm Đạt Hiệu Quả.
 231. Kỹ thuật trồng nấm rơm theo quy trình mới.
 232. Kinh Nghiệm Bảo Quản Nấm Rơm.
 233. Bảo quản nấm rơm và nấm sò bằng túi PE.
 234. Cách đơn giảnbảo quản nấm rơm và nấm sò.
 235. Những Điều Cần Lưu Ý Khi Trồng Nấm Bào Ngư.
 236. Đưa Bịch Phôi Nấm Bào Ngư Vào Nhà Trồng Nấm.
 237. Nguyên Liệu Trồng Nấm Bào Ngư.
 238. Chuẩn Bị Nhà Trồng Nấm Bào Ngư.
 239. Ra giàn gỗ, chăm sóc và thu hoạch nấm đông cô.
 240. Xếp gỗ, nuôi sợi nấm và đảo gỗ.
 241. Đục lỗ trên gỗ và cấy giống nấm đông cô.
 242. Quy Trinh Chuẩn Bị Gỗ Trồng Nấm Đông Cô.
 243. Đặc Điểm Hình Thái Nấm Đông Cô.
 244. Phương pháp phủ đất nấm linh chi.
 245. Phương pháp không phủ đất nấm linh chi.
 246. Phương pháp chăm sóc, thu hái nấm linh chi.
 247. Phương pháp ươm túi nấm linh chi.
 248. Phương pháp cấy giống nấm linh chi.
 249. Thời vụ nuôi trồng nguyên liệu và phương pháp xử lý nguyên liệu.
 250. Ánh sáng, độ PH và dinh dưỡng của nấm linh chi.