Từ đầu tháng 7/2013 tới nay, việc tiêu thụ nông sản của nông dân tại các địa bàn trong tỉnh đã có chiều hướng tăng nhanh so với các tháng đầu năm. Riêng tháng 7 vừa qua, lượng nông sản được kiểm dịch thực vật và kiểm dịch động vật để vận chuyển nội địa và xuất khẩu do Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Thú y (Sở NN-PTNT) thực hiện đã gồm 185,4 tấn rau thương phẩm (tăng 72 tấn so cùng kỳ), 387.380 cành hoa (tăng 59.880 cành so cùng kỳ), 14.113 con heo, 92 con trâu bò, 37.598 con gia cầm và trên 2,6 triệu quả trứng.

Tiêu thụ sản phẩm tăng với giá tiêu thụ ổn định đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp - nhất là trên lĩnh vực chăn nuôi - của địa phương tăng trưởng hơn trong các tháng cuối năm. Chi cục Bảo vệ thực vật cho biết tiêu thụ được sản phẩm, nông dân đã quan tâm hơn tới việc nâng cao chất lượng cây trồng; kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trên 485 mẫu rau, củ, chè được Chi cục thực hiện trong tháng qua chỉ còn 3,5% số mẫu không an toàn - thấp hơn nhiều so với các tháng đầu năm.