Ngày 12-8, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai, cho biết toàn tỉnh Đồng Nai có 182 cơ sở nuôi chim yến. Từ ngày 6-9-2013, Thông tư 35 của Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn về quản lý nuôi yến sẽ có hiệu lực. Theo đó, chủ cơ sở nuôi chim yến phải khai báo với Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng Kinh tế ở các huyện, thị xã, thành phố nơi có cơ sở nuôi chim yến. Trường hợp các tổ chức, cá nhân đã nuôi chim yến trước thời điểm thông tư này có hiệu lực phải khai báo chậm nhất vào ngày 31-12-2013. Khi có sự thay đổi về quy mô của cơ sở nuôi chim yến phải khai báo chậm nhất vào ngày 30 - 10 hàng năm.

Cũng theo ông Quang, các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở để nuôi chim yến kể từ thời điểm thông tư này có hiệu lực phải phù hợp với quy hoạch hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của UBND cấp huyện. Thông tư quy định rõ từ 21 giờ đến 6 giờ, các cơ sở nuôi yến không được sử dụng âm thanh để dẫn dụ yến. Ngoài ra, các cơ sở nuôi yến phải đảm bảo điều kiện về vệ sinh thú y và phòng chống dịch.