Thực hiện công tác dập dịch chổi rồng trên nhãn, tính đến nay, người dân các địa phương trong huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) tiếp tục cắt tỉa, phun thuốc đặc trị nhãn bệnh chổi rồng và đã có 330ha/550ha nhãn bị bệnh chổi rồng phục hồi.

Theo khảo sát của Phòng Nông nghiệp và PTNT, mức độ phục hồi của các vườn nhãn trong khoảng 60% và cho năng suất khoảng 40 - 50% so với trước. Những vườn nhãn áp dụng đúng quy trình dập dịch chổi rồng và đầu tư chăm sóc tốt ước năng suất đạt 1.200 - 1.400kg/1.000m2.

Các địa phương đã tích cực vận động nông dân dập dịch chổi rồng đạt hiệu quả như Trung Thành, Thanh Bình, Quới Thiện, Trung Chánh. Song, một ít nông dân xử lý không đúng quy trình kỹ thuật dập dịch chổi rồng hoặc xử lý nửa chừng, xử lý thuốc mà không đầu tư chăm sóc nên hiệu quả không cao.