Đến nay, nông dân trong tỉnh gieo sạ được gần 1.700 ha mạ trên sân, vườn, bờ vuông tôm để chuẩn bị cho việc gieo cấy 43.000 ha lúa trên đất nuôi tôm theo kế hoạch.

Theo kế hoạch vụ lúa-tôm, huyện Thới Bình thực hiện 900 ha, U Minh 618 ha, Trần Văn Thời 120 ha, Cái Nước 42 ha, còn lại huyện Phú Tân và TP Cà Mau gần 10 ha.

Theo nhiều nông dân, năm nay lượng mưa nhiều rất thuận lợi cho việc rửa mặn, gieo cấy một vụ lúa trên đất nuôi tôm.