Khoảng 3.000 ha lúa, hoa màu bị ngập nước do mưa của tỉnh Vĩnh Phúc khó có thể phục hồi.

Do mưa lớn những ngày qua, lượng nước rút chậm nên công tác khắc phục khoảng 3.000 ha lúa, hoa màu bị ngập nước do mưa của tỉnh Vĩnh Phúc đang gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Độ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh đã huy động mọi lực lượng cùng với người dân tổ chức bơm tiêu, chăm sóc những diện tích lúa, hoa màu còn có thể khắc phục được. Tuy nhiên, do nước rút chậm khiến cây trồng bị thối nát do ngập nước nên khoảng 3000 ha lúa, hoa màu bị ngập nước khó có thể phục hồi, trong đó đã có khoảng 1.500 ha lúa đã bị mất trắng.

“Tỉnh đã chỉ đạo lực lượng 4 tại chỗ ứng cứu ở chỗ nào có thể ứng cứu được, huy động đắp bờ bao, nâng cao chống tràn vào các ruộng lúa. Hiện nay, nước rút chậm, tỉnh huy động máy bơm dã chiến bơm tiêu để cứu những diện tích bị ngập úng nhẹ. Đối với diện tích bị mất trắng, tỉnh sẽ thống kê từ đó có biện pháp hỗ trợ cho người dân”, ông Độ cho biết.