5 xã vùng Kiệm Tân (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) là nơi tập trung nhiều hộ nuôi chim bồ câu (trung bình mỗi trang trại (ảnh) có từ 300 - 500 cặp chim bố mẹ). Ngoài ra còn có nhiều hộ nuôi nhỏ lẻ khác. Với hiệu quả kinh tế do chim bồ câu mang lại, dự báo trong thời gian tới sẽ có rất nhiều người dân chọn gia cầm này làm hướng phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là các ngành chức năng liên quan cần sớm có các biện pháp quản lý, theo dõi và tuyên truyền cho người dân về phòng chống lây lan dịch bệnh, nhất là dịch cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm nói chung, đàn bồ câu nói riêng.