Công ty Tư vấn dịch vụ kỹ thuật phát triển nông nghiệp Đà Lạt (ATDC) vừa hoàn thành việc chuyển giao kỹ thuật trồng rau pó xôi gồm các nội dung từ khâu chọn giống đến kỹ thuật làm đất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch bảo quản theo VietGAP cho hơn 1.300 lượt nông dân và 30 cán bộ khuyến nông tại các địa bàn Đà Lạt, Lạc Dương, Đức Trọng và Đơn Dương (Lâm Đồng).

Đây là những kinh nghiệm, quy trình đúc kết từ 6 mô hình điểm trồng pó xôi mà công ty đã xây dựng từ năm 2011 đến nay tại vùng rau Đà Lạt, Lạc Dương (trung bình trên 1.000m2/mô hình trồng, chăm sóc trên dưới 40 ngày, đạt năng suất từ 3,1 - 3,4 tấn, tăng hơn từ 3 - 5 tạ so với quy trình sản xuất thông thường trước đó).

Được biết, từ tháng 6/2013 đến nay, Công ty ATDC tiếp tục làm “cầu nối” ký hợp đồng tiêu thụ rau pó xôi cho nông dân Lâm Đồng với giá ổn định từ 4.500 - 4.700 đồng/kg.