Từ đầu tháng 8 đến nay, sâu cuốn lá bùng phát mạnh trên rất nhiều cánh đồng lúa ở Quảng Nam. Theo ngành nông nghiệp tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã có 1.200ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng và trổ bị sâu cuốn lá gây hại. Trong đó, khoảng 80ha bị thiệt hại nặng, nhất là các chân ruộng trên địa bàn huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với chính quyền các địa phương quyết liệt chỉ đạo những đơn vị liên quan nhanh chóng hỗ trợ nông dân triển khai các biện pháp mạnh để phòng trừ sâu cuốn lá một cách hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại.