Tính đến nay, nông dân Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã thả nuôi được hơn 2.100ha cá ruộng thay cho vụ lúa Thu đông, tăng 500ha so với năm 2012, tập trung ở những vùng trũng như: xã Hòa An, Hiệp Hưng, Hòa Mỹ, Phương Bình, Phương Phú… Ngoài việc nuôi cá, nhiều nông dân còn trồng ấu hoặc sen để tăng thu nhập.

Theo ngành nông nghiệp huyện, mô hình này có nhiều ưu thế hơn so với làm lúa vụ 3. Thời gian tới, ngành nông nghiệp từng bước thực hiện khép kín đê bao, khoanh vùng vận động nhân dân chuyển đổi nuôi cá trong ruộng lúa thay đổi tập quán độc canh cây lúa, giúp tăng thu nhập cho người nông dân.