Giá bưởi da xanh ổn định ở mức cao

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT Cai Lậy (Tiền Giang), diện tích, sản lượng cây ăn trái của huyện không ngừng tăng.

Đến nay, diện tích vườn đạt 18.538ha, trong đó vườn chuyên canh chiếm 14.312ha, vườn không chuyên 4.121ha, dừa 450ha, vườn tạp chỉ còn 105ha. Những tháng đầu năm sản lượng đã đạt 195.645 tấn, giá một số trái cây như sầu riêng, bưởi da xanh, vú sữa, sa pô… ổn định ở mức cao.

Bình quân 1ha cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm (mùa thuận), nếu áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa nghịch mùa thì cho thu nhập lên đến trên 300 triệu đồng.

Huyện Cai Lậy hiện đang hình thành các vườn cây ăn trái đặc sản với việc quy hoạch vùng ở các xã phía Nam QL1 cho từng loại cây trồng, như bưởi da xanh xã Long Khánh, vú sữa Lò Rèn ở các xã Mỹ Long, Long Tiên, Tam Bình, Cẩm Sơn, Thanh Hòa, Phú Quí.

Tại “xã bưởi” Long Khánh, ông Phạm Văn Ngự - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, giá bưởi da xanh không lúc nào nằm dưới giá 20.000 đ/kg. So với 46.000 đ/kg tháng trước, hiện giá bưởi da xanh vẫn ở mức cao 35.000 đ/kg. Năm ngoái có thời điểm giá “bưởi lựa” lên đến 60.000 đ/kg.