Trong vòng một tháng trở lại đây, giá bán gà, vịt các loại tại các chợ trên địa bàn Hậu Giang đã tăng thêm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Cụ thể, tại chợ Vị Thanh (Hậu Giang), gà thả vườn có giá 85.000 đồng/kg loại 1,2-2kg, gà vườn 2kg trở lên có giá 95.000 đồng/kg.

Vịt ta có giá 43.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg so với tháng trước. Vịt xiêm có giá 70.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Đối với gà, vịt làm sẵn thì giá bán cao hơn từ 10.000 đồng/kg trở lên. Theo các tiểu thương chuyên bán gia cầm ở chợ Vị Thanh, giá gà, vịt tăng những ngày qua do nguồn cung ít.