Nhằm cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm rau bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng thu nhập cho nông dân, Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang phối hợp với Trạm Khuyến nông Chợ Gạo (Tiền Giang) đang thực hiện thí điểm mô hình sản xuất hẹ theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Phục Nhứt.

Mô hình này được thực hiện tại ấp Bình Khương 1 trên diện tích 3 ha của 24 hộ nông dân. Theo đó, nông dân được hỗ trợ phân hữu cơ và được chuyển giao kỹ thuật trồng hẹ, trong đó, thường xuyên được tập huấn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đúng theo quy trình sản xuất VietGAP. Qua sản xuất thực tế, hiện nông dân trong mô hình sản xuất hẹ theo VietGAP đã thu hoạch được 2 đợt sản phẩm, với năng suất bình quân đạt 10 tấn/ha/đợt, cao hơn 10% so với trước đây, nhất là chi phí đầu tư sản xuất giảm gần 2 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng từ 1 đến 3 triệu đồng/ha.

Theo đánh giá của nông dân, ưu điểm của mô hình sản xuất hẹ theo quy trình VietGAP là có thể tăng từ 2 đến 3 đợt thu hoạch/vụ, hạn chế được sâu bệnh, nhất là giảm được công lao động, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Toàn huyện Chợ Gạo hiện có 250 ha hẹ, tập trung ở các xã: Bình Phục Nhứt, Bình Phan, Long Bình Điền,… Với giá bán bình quân trên 8 ngàn đồng/kg, thời gian qua, cây hẹ mang lại cuộc sống ổn định cho nông dân, được các địa phương này khuyến khích thâm canh tăng vụ để tăng thu nhập.