Giá nhiều loại lúa gạo tại ĐBSCL hiện đã giảm khoảng 100 - 300 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tuần. Tại TP Cần Thơ và các tỉnh: Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu…, giá lúa tươi IR50404 thương lái mua tại ruộng từ 4.300-4.450 đồng/kg nay chỉ còn 4.000 - 4.200 đồng/kg; nhiều loại lúa tươi hạt dài (OM 6976, OM 2517, OM 5451…) từ 4.800 - 5.000 đồng/kg giảm xuống còn 4.500 - 4.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện nhiều doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu thu mua chỉ ở mức 7.000 - 7.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.600 – 6.800 đồng/kg.

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh lúa gạo, giá nhiều loại lúa gạo giảm do nguồn cung lúa gạo hàng hóa trên thị trường đang tăng so với trước khi nhiều địa phương ĐBSCL bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa thu đông 2013. Tuy nhiên, hoạt động thu mua lúa gạo của nhiều doanh nghiệp còn chậm và mức giá doanh nghiệp đưa ra giảm, nhất là khi doanh nghiệp đã kết thúc mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ hè thu 2013.