Hiện nông dân ở các huyện Thạnh Hoá, Tân Thạnh và Mộc Hoá (tỉnh Long An) đã thu hoạch xong hơn 4.300 ha khoai mỡ của vụ hè thu năm nay trước khi lũ đổ về, năng suất đạt từ 15-16 tấn/ha, tăng gần 20% so với năm trước.

Mặc dù, 2 năm gần đây giá khoai mỡ biến động lên xuống, nhưng đầu ra sản phẩm vẫn ổn định. Sau khi thu hoạch, những hộ có điều kiện bảo quản ở những nơi cao ráo, dùng kỹ thuật lấy đất phủ lên mặt khoai dâm và chờ khi nước lũ rút xuống bán với giá tăng 10 - 15% so với đầu vụ thu hoạch.

Do đó, nhiều hộ đã chuyển đổi đất lúa sang trồng khoai mỡ và diện tích khoai mỡ năm nay tăng 30% so với năm trước. Riêng huyện Thạnh Hoá, bà con ở các xã Thuỷ Tây, Thuỷ Đông, Tân Đông chuyển đổi gần 3.600 ha vùng đất trồng lúa bị nhiễm phèn năng suất kém để cải tạo, chuyển sang trồng khoai mỡ. Nhờ đó, diện tích trồng khoai mỡ của huyện Thạch Hóa đã tăng 40% so với năm trước.

Với giá bán hiện nay từ 4.500 - 5.000 đồng/kg, tăng 12 - 14% so với năm trước, trừ chi phí nông dân thu lãi từ 25 - 30 triệu đồng/ha, gấp 2 lần so với trồng lúa hè thu. Đây là năm nông dân trồng khoai mỡ vừa trúng mùa vừa trúng giá.