Trung tâm Giống thủy sản An Giang vừa tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh theo quy trình nước trong hở kết hợp Ozone và thảo dược Diệp hạ châu”.

40 học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về các đặc tính sinh học, sinh lý sinh sản, các bệnh phổ biến và cách phòng trị cho tôm càng xanh; thực hành thực tế trên tôm giống, kỹ thuật chăm sóc giống tôm trong từng giai đoạn phát triển, để có tỷ lệ sống cao và chất lượng nhất. Các học viên còn được tham quan thực tế mô hình nuôi tôm càng xanh trong ao, với những giai đoạn phát triển: Trứng, ấu trùng, tôm post - giai đoạn tôm thành phẩm xuất xưởng.