Sáng 20-8, Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng phối hợp với huyện Thủy Nguyên tổ chức thả hơn 11 vạn cá giống nước ngọt ra sông Giá, huyện Thủy Nguyên, chủ yếu là cá mè, cá trắm đen, trắm cỏ, chép, rô phi.

Toàn bộ số cá giống này đã được Chi cục thú y Hải Phòng kiểm định chất lượng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình giống thủy sản hàng năm nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời bổ sung giống để phục hồi quỹ gen tự nhiên trên địa bàn thành phố. Sau khi thả cá giống, Sở Nông nghiệp- PTNT và huyện Thủy Nguyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân cùng giữ gìn nguồn lợi thủy sản, không sử dụng các phương tiện khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản, bảo vệ nguồn nước sông Giá.