Năm 2013, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) có diện tích nuôi cá bổi công nghiệp hơn 200 ha, tăng gần 94 ha so với năm 2012.

Nhờ mở rộng mô hình nuôi cá bổi công nghiệp mà thời gian qua, nhiều người có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình. Trung bình mỗi ha nuôi cá bổi công nghiệp có sản lượng từ 12 đến 20 tấn.

Ngoài ra, nông dân cũng đẩy mạnh việc khôi phục và phát triển nguồn lợi cá đồng. Hiện tại, toàn huyện có 14.000 ha nuôi cá đồng thâm canh, chủ yếu nông dân thả nuôi trong ruộng lúa hoặc ao, đìa; năng suất bình quân hơn 700 kg/ha.