UBND huyện Bình Giang (Hải Dương) khuyến cáo nông dân khi gieo trồng cây ngô, bí xanh, dưa hấu cần làm bầu.

Vụ đông 2013 - 2014, huyện Bình Giang có kế hoạch gieo trồng 800 ha rau màu (tương đương năm trước), gồm dưa hấu, khoai lang (mỗi loại cây 50 ha), khoai tây 100 ha, bí xanh, ngô (mỗi 150 ha) và rau (300 ha).

UBND huyện khuyến cáo nông dân khi gieo trồng cây ngô, bí xanh, dưa hấu cần làm bầu, khi đến thời vụ thì rẽ từng hàng lúa trên ruộng, tạo luống sơ bộ để trồng cây. Sau khi thu hoạch lúa mùa sẽ tiếp tục hoàn thiện luống đất, chăm sóc cây trồng. Việc làm này giúp đẩy nhanh thời vụ gieo trồng, cây cho thu hoạch sớm hơn, bảo đảm đạt kế hoạch diện tích đề ra.