Theo báo cáo của ngành chức năng, dịch lở mồm long móng tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk) được phát hiện vào ngày 24-6, mặc dù huyện đã tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các cơ sở tích cực phòng chống, tuy nhiên đến nay dịch bệnh không thuyên giảm mà tiếp tục gia tăng nhanh.

Tính đến ngày 18-8 dịch đã phát triển tại 102 hộ gia đình, 24 thôn thuộc 6 xã, thị trấn; đã có gần 500 con trân bò bị bệnh; trong đó địa phương có số trâu, bò nhiễm bệnh nhanh và nhiều nhất là xã Cư Kbang. Nguyên nhân là do các hộ gia đình còn chủ quan với dịch bệnh, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước; công tác tuyên truyền phòng chống dịch tiến hành chưa triệt để, chưa giải thích cho nhân dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với công tác phòng dịch; tỷ lệ trâu bò được tiêm vắc xin đạt thấp dưới 50%...