Nhà vườn huyện Châu Thành A (Hậu Giang) bước vào thu hoạch rộ trái cây có múi, nhiều nhất là cam mật, cam xoàn. Mặc dù vào thu hoạch rộ giá hơi giảm nhưng vẫn còn giữ ở mức khá cao.

Cam xoàn đầu vụ giá 30.000 đồng/kg thì hiện nay giảm còn từ 25.000-28.000 đồng/kg, cam mật đầu vụ 16.000 đồng/kg nay giảm còn 12.000-15.000 đồng/kg. Nhà vườn cho biết, mặc dù giảm nhưng mức giá này hiện nay vẫn còn khá cao so với năm rồi. Những năm gần đây, cam mật, cam xoàn ít bị bệnh, giá ổn định nên nhà vườn đang khôi phục và mở rộng diện tích cây ăn trái này. Hiện toàn huyện trồng khoảng 300ha cam mật, cam xoàn. Mỗi công cam cho thu nhập từ 10-50 triệu đồng sau khi trừ chi phí.