Sau khi Báo Đồng Nai có tin, bài phản ánh về tình trạng bắp không hạt ở xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) do nông dân sử dụng giống bắp 30T60 của Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam, phía công ty đã làm việc với địa phương và người dân để thương lượng mức bồi thường cho các hộ dân bị thiệt hại.

Có khoảng 10 hộ dân bị thiệt hại gần 100% do sử dụng giống bắp 30T60. Tuy mất trắng vụ bắp hè - thu 2013, nhưng các hộ bị thiệt hại chỉ đề nghị mức bồi thường là 5 triệu đồng/hécta. Vào đầu tháng 9-2013, Công ty TNHH Pioneer Hi-Bred Việt Nam sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người dân.