Năm 2013, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) có kế hoạch trồng mới và trồng lại 200 ha chè. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai sớm việc đăng ký lấy cây giống và chuẩn bị tốt diện tích đất trồng.

Đến nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã triển khai xong công tác cung ứng hom chè giống cho nông dân của 16 xã, thị trấn. Số hom chè giống do Phòng cung ứng là 3,6 triệu cây, với các giống như: LDP1, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên. Năm nay, một số địa phương có diện tích trồng mới và trồng lại lớn như: Tức Tranh là 34,5 ha, Phú Đô là 33ha, Vô Tranh là 36,4 ha, Yên Lạc là 15ha… Đến nay, nông dân đã nhận đủ số lượng hom chè và đang bắt đầu trồng chè. Dự kiến, đến khoảng đầu tháng 10 sẽ trồng xong toàn bộ diện tích.

Trước đó, để toàn bộ diện tích chè trồng mới và trồng lại năm nay sinh trưởng, phát triển tốt, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tổ chức các lớp tập huấn tại những địa phương hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc chè.