Vào thời điểm này, nông dân huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) bắt đầu thả nuôi vụ tôm càng xanh trên đất lúa, tổng diện tích thả giống gần 180ha.

Dự kiến, diện tích nuôi tôm càng xanh sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, tập trung chủ yếu ở các xã của vùng chuyển đổi như: Ninh Thanh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A, Lộc Ninh… Hiện nay, giá tôm càng xanh giống dao động từ 200 - 250 đồng/con, tăng hơn 100 đồng/con so với cùng kỳ.

Mô hình nuôi tôm càng xanh tuy được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được những khó khăn như: không chủ động về nguồn tôm giống, giá con giống luôn tăng cao, cần vốn đầu tư nhiều…