Theo ông Châu Hoàng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải (Trà Vinh), vụ nuôi tôm sú năm 2013, huyện Duyên Hải có khoảng 14.400 hộ thả nuôi 02 loại tôm sú và tôm thẻ chân trắng, diện tích khoảng 17.300ha, hơn 1,14 tỷ con giống, tăng gần 1.500 hộ, tăng gần 6,6 triệu con giống so với cùng kỳ.

Theo khảo sát và tổng hợp từ các cơ quan chuyên môn của huyện Duyên Hải, đến nay con giống thủy sản thả nuôi tuy có thiệt hại, nhưng không đáng kể, có khoảng 21% số hộ thả nuôi và khoảng 19% con giống so với tổng số con giống thả nuôi của huyện bị thiệt hại, phần lớn ở tỷ lệ thấp.

Nhằm đa dạng con nuôi, hạn chế rủi ro, một số diện tích có điều kiện nông dân thả nuôi cua biển. Đến nay, trên địa bàn huyện Duyên Hải đã có khoảng 9.700 hộ thả nuôi khoảng 46 triệu con giống cua biển. Hiện nay, cua và tôm (số còn lại) đang phát triển tốt, khả năng lợi nhuận cao.

Được biết, trong 08 tháng đầu năm 2013, huyện Duyên Hải đã khai thác (nuôi và đánh bắt) đạt gần 31.800 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi khoảng 13.240 tấn, khai thác khoảng 18.560 tấn. Nhờ đó, thu nhập của người dân ngày càng ổn định, góp phần tạo được nguồn nguyên liệu xuất khẩu cho các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh.