Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa triển khai mô hình trồng thanh long ruột đỏ quy mô 1 ha tại xã Phong Vân.

Tham gia mô hình có 12 hộ ở 6 thôn gồm: Rì, Chả, Vựa Trong, Vựa Ngoài, Cầu Nhạc và Niêng. Các hộ được hỗ trợ 80% giá giống, 50% trụ trồng và 16 nghìn đồng mua phân bón/1 khóm.

Thanh long ruột đỏ ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, thu hoạch rải vụ, giá bán cao hơn so với một số sản phẩm khác.