9 tháng của năm 2013, Trung tâm Giống thủy sản An Giang đã sản xuất và tiêu thụ 55,7 triệu con cá tra bột; 9,5 triệu con post tôm càng xanh toàn đực; 7,1 triệu con và 6.638 kg cá giống các loại, như: Cá tra, lươn đồng, cá lóc, cá hô, cá lăng nha, cá chạch, cá chép, cá trôi, cá mè vinh, cá sặc rằn. Đặc biệt, trung tâm đã tái đánh giá thành công tiêu chuẩn Global GAP cho sản phẩm cá tra bột và cá tra giống. Đây là năm thứ 4, sản phẩm cá tra bột và cá tra giống của trung tâm được chứng nhận tiêu chuẩn Global GAP.

Trung tâm Giống thủy sản An Giang còn nghiên cứu, ứng dụng thành công nhiều dự án sản xuất giống nhân tạo.