Thực hiện Đề án chuỗi giá trị sản xuất tôm càng xanh tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2015 (do Sở Công thương chủ trì), Trung tâm Giống thủy sản tỉnh đã khảo sát và thống kê các hộ đăng ký tham gia chuỗi giá trị, với tổng diện tích 41,7 héc-ta, năng lực cung cấp 50,04 tấn/năm.

Trung tâm phối hợp Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản (AFA) làm việc với các hộ nuôi tôm ở huyện Thoại sơn và Châu Phú thống nhất các hình thức hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Trước mắt, thành lập Chi hội nuôi tôm Phú Thuận (Thoại Sơn) và chuẩn bị tổ chức Chi hội nuôi tôm Thạnh Lợi (Châu Phú). Trung tâm còn phối hợp Công ty Green Advance tiêu thụ tôm thương phẩm cho các hộ nuôi ở huyện Châu Phú.