Mùa nước nổi năm nay lên thấp, tình hình đánh bắt thủy sản ở An Giang khó khăn, ngay cả những địa phương đầu nguồn như: An Phú, Tân Châu, Châu Đốc…, lượng cá đồng rất khan hiếm, giá bán cao nhưng cung không đủ cầu. Chị Nguyễn Thị Bé, tiểu thương bán cá ở thị trấn An Phú (An Phú), cho biết, dù đang giữa mùa nước nổi nhưng giá mua vào một số loại thủy sản vẫn còn cao. Trong đó, cá linh dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg, cá sặc điệp từ 35.000 – 40.000 đồng/kg, cá rô đồng 60.000 – 70.000 đồng/kg, riêng cá lóc đồng lên đến 80.000 – 100.000 đồng/kg, còn cua, ốc vẫn giữ giá 20.000 – 25.000 đồng/kg… So với mùa nước nổi năm 2011, giá cá, cua đồng cùng thời điểm cao hơn gấp đôi.

Riêng tại huyện An Phú, những địa phương trước đây vốn có nguồn thủy sản mùa nước dồi dào như: Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, Phú Hữu, Vĩnh Hội Đông… thì hiện nay chỉ có vài điểm chợ bán với số lượng ít cá đồng, chủ yếu người dân vẫn phải ăn cá nuôi.