Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn, nhưng với việc hình thành và từng bước nhân rộng mô hình trang trại chăn nuôi liên kết ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã và đang tạo ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương.

Những năm gần đây, huyện Cẩm Thủy đã đưa ra nhiều giải pháp trong phát triển chăn nuôi và xem như là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Nhưng việc phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại với quy mô lớn trên địa bàn huyện chưa thực sự hiệu quả do khó khăn về vốn, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nguy cơ dịch bệnh, đầu ra sản phẩm... Thêm vào đó, sự lúng túng trong việc quy hoạch và định hướng phát triển chăn nuôi của huyện cũng là một nguyên nhân khiến ngành chăn nuôi phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Nhận thấy mô hình chăn nuôi liên kết có khả năng phát huy hiệu quả trên địa bàn, trong các năm 2011-2012, với quyết tâm thay đổi diện mạo ngành chăn nuôi, huyện đã tổ chức đoàn cán bộ và một số nông dân đi học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi trang trại ở huyện Nga Sơn và Hậu Lộc và đã được một số hộ trong huyện triển khai thực hiện.

Tới thăm trang trại chăn nuôi lợn tập trung của gia đình ông Nguyễn Ngọc Đồng ở thôn Quan Bằng, xã Cẩm Vân, chúng tôi được biết: Nhờ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, gia đình đã đầu tư 1,6 tỷ đồng xây dựng chuồng trại và liên kết với Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam (công ty mẹ tại Thái Lan), hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y, đội ngũ kỹ sư. Hình thức chăn nuôi được bảo đảm nghiêm ngặt về thức ăn, phòng dịch cũng như vệ sinh môi trường. Với đàn lợn khởi điểm 550 con lợn giống hậu bị, ông Đồng rất yên tâm khi đầu ra đã được công ty bảo đảm bao tiêu toàn bộ trong vòng 5 năm. Ông Đồng cho biết: Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi này cao gấp 3 – 4 lần so với những hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ. Đây cũng là cách làm có tính ổn định cao, ít rủi ro, tạo sự yên tâm cho người chăn nuôi; dự kiến gia đình sẽ thu được khoảng 65 tấn thịt lợn hơi trong lứa đầu tiên, với lợi nhuận từ 70 đến 80 triệu đồng. Thời gian tới, gia đình sẽ nâng cấp, mở rộng quy mô chuồng trại nâng tổng đàn lên trên 1.000 con. Ngoài gia đình ông Đồng, hiện trên địa bàn huyện cũng có rất nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả như: trang trại của gia đình các ông Nguyễn Kim Tuyến, Lê Công Dũng, ở xã Cẩm Phú với quy mô đàn lợn 990 con; ông Trịnh Quốc Huy, ở xã Cẩm Bình với 600 con... với lợi nhuận mỗi lứa từ 70 đến hơn 100 triệu đồng.

Ông Hà Thanh Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Thủy, khẳng định: Mô hình trang trại chăn nuôi liên kết mà cụ thể là chăn nuôi lợn mới triển khai trên địa bàn huyện được gần 2 năm nhưng bước đầu có những hiệu quả nhất định, góp phần từng bước thay đổi diện mạo chăn nuôi của địa phương. Ước tính đến hết quý 3 năm 2013, tổng đàn lợn của huyện là trên 28.000 con; toàn huyện có 19 trang trại, trong đó có 10 trang trại chăn nuôi có số vốn hàng tỷ đồng.

Từ hiệu quả mô hình trang trại liên kết này, huyện sẽ tiếp tục nhân rộng tại các xã Cẩm Sơn, Cẩm Châu, Cẩm Quý, Cẩm Tâm... với quy mô tối thiểu từ 600 đến 1.000 con. Từ thành công của các trang trại chăn nuôi lợn theo mô hình liên kết, huyện cũng sẽ áp dụng để xây dựng và nhân rộng mô hình này sang chăn nuôi trâu, bò, gia cầm... Để làm được điều đó, trước mắt, huyện phát triển các gia trại chăn nuôi trâu bò với quy mô từ 30 con trở lên, gia trại chăn nuôi dê với quy mô từ 100 con trở lên tại các xã Cẩm Long và Cẩm Thạch. Để khuyến khích nhân dân trên địa bàn đầu tư xây dựng trang trại tập trung chăn nuôi trâu, bò, lợn ngoại, dê, gia cầm, sớm khôi phục và phát triển chăn nuôi theo hướng liên doanh, liên kết, sản xuất hàng hóa, hiệu quả, an toàn dịch bệnh và phát triển bền vững, UBND huyện đã có Quyết định số 397/QĐ- UBND ngày 25-4-2012 về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi giai đoạn 2012 - 2015, trong đó hỗ trợ trực tiếp về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, giải phóng mặt bằng, với mức từ 50 triệu đến 400 triệu đồng tùy vào quy mô và giá trị con nuôi của trang trại.