Kỹ sư Nguyễn Bền Em (Trạm Bảo vệ thực vật Long Xuyên) đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng nấm xanh (M.anisopliea) để phòng trừ sâu hại trên cây cà chua và cây cà tím tại TP. Long Xuyên”.

Đề tài triển khai thí nghiệm tại ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên - An Giang). Mục tiêu có được sản phẩm nông sản sạch và an toàn cho người tiêu dùng, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất. Do đó, việc ứng dụng nấm xanh để phòng trừ sâu hại là cần thiết, giúp nông dân giữ được năng suất, sản phẩm sạch và an toàn cho người tiêu dùng.