Phong trào nuôi lươn đồng trong bể xi măng hay bể lót bạt ny-lon đang phát triển ở TX. Tân Châu (An Giang), với 1.151 hộ nuôi lươn, tổng diện tích 56.583 m2. Năng suất thu hoạch trung bình 6 kg/m2, giá bán lươn thịt từ 108.000-124.000 đồng/kg, lợi nhuận từ 39.400 đồng đến 55.400 đồng/kg lươn thương phẩm.

Các hộ dân nghèo không có đất sản xuất nông nghiệp tận dụng các khoản đất trống xung quanh nhà hoặc dưới sàn nhà để thiết kế bể lót bạt ny-lon nuôi lươn, nâng cao thu nhập cho gia đình.