Ngày 1.10, Ban quản lý dự án (BQL DA) cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị tổng kết chủ đề chuyển giao kỹ thuật trồng một số cây thức ăn gia súc chất lượng cao phục vụ chăn nuôi bò.

Chủ đề này do Công ty TNHH Tư vấn phát triển chăn nuôi nông nghiệp Miền Trung thực hiện tại xã Phước An (Tuy Phước); thị trấn Phú Phong (Tây Sơn); Cát Trinh (Phù Cát); Hoài Sơn (Hoài Nhơn); Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) với 240 nông hộ tham gia. Tại các địa phương nói trên, đơn vị tư vấn đã lựa chọn loại cỏ voi VA06, xây dựng 8 mô hình trình diễn để chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cho nông dân. Kết quả cho thấy, năng suất cỏ voi xanh VA06 đạt bình quân từ 318,367-336,933 tấn/ha/năm, lợi nhuận trên 166 triệu đồng. Với năng suất trên 1 ha cỏ voi VA06 có thể nuôi được từ 28-30 con bò. Ngoài việc cung cấp cỏ giống và chuyển giao kỹ thuật trồng cỏ VA06 cho các nông hộ trực tiếp thực hiện mô hình, đơn vị tư vấn còn đào tạo kỹ thuật cho 25 khuyến nông viên và 320 nông hộ khác ở địa phương.

Theo đánh giá của BQL DA, đơn vị tư vấn đã thực hiện tốt chủ đề chuyển giao kỹ thuật trồng một số cây thức ăn gia súc chất lượng cao phục vụ chăn nuôi bò. BQL DA sẽ đề nghị Sở NN-PTNT xem xét, phê duyệt quy trình do đơn vị tư vấn thực hiện để nhân rộng.