Huyện Cai Lậy (Tiền Giang) hiện có 1.000 ha bưởi, chủ yếu là giống bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, bưởi lông Cổ Cò; tập trung ở các xã: Long Khánh, Hội Xuân, Cẩm Sơn, Bình Phú, Hiệp Đức, Phú An và Thanh Hòa.

Sản lượng thu hoạch hàng năm đạt khoảng 14.000 tấn. Hiện tại thương lái đến tại vườn mua bưởi da xanh loại 1, trọng lượng bình quân 1,5 kg/trái với giá 60.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2012. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay, sau khi trừ chi phí mỗi ha trồng bưởi da xanh nhà vườn thu lợi nhuận 250 triệu đồng.

Nhờ trồng bưởi da xanh nhiều hộ nghèo vươn lên làm giàu.